>c5oe9C_
PFSKKQLKVLTWWRKASPVSDKDGIICDGSIRAGKTIVMSFSYVMWAMDTFNEQNFGMAGKTIGALRRNVITPLKRMLKSRGYRVKDHRADNYLTITFKGKTNYFYLFGGKDESSQDLIQGITLAGMFFDEVALMPESFVNQATARCSVDGAKLWFNCNPAGPYHWFKVEYLDKLDEKNLLHLHFTMDDNLSLSKQVKERYQRMYKGVFYQRYILGLWVLAEGIIYDMFDQDEHVVPTVPRPYEKYYVSCDYGTQNPTTFGLWGLYNGVWYKVKEYHYDGRKENKQKTDQEYYEDLMKFIEDIEKHKFKGVIVDPSAASFIALLRQKGIKVIKAKNDVLDGIRNVATALNKKMILYNDCCKETFREYSSYVWDEKAAERGEDKPVKQNDHQLDADRYFVNTILFGNKLRAVPSLY