>c5oc9A_
SFTPLVVIELAQDVKEETKEWLKNRIIAKKKDGGAQLLFRPLLQNLYLVGASKIRMLLGAEAVGLVKECNDNTMRAFTYRTRQNFKGFDDNNDDFLTMAECQFIIKHELENLRAKDEKMIPGYPQAKLYPGKSLLRRLLTSGIVIQVFPLHDSEALKKLEDTWYLKYQPIDSIRGYFGETIALYFGFLEYFTFALIPMAVIGLPYYLFVWEDYDKYVIFASFNLIWSTVILELWKRGCANMTYRWGTLLMKRKFEEPRPGFHGVLGINSITGKEEPLYPSYKRQLRIYLVSLPFVCLCLYFSLYVMMIYFDMEVWALGLHENSEWTSVLLYVPSIIYAIVIEIMNRLYRYAAEFLTSWENHRLESAYQNHLILKVLVFNFLNCFASLFYIAFVLKDMKLLRQSLATLLITSQILNQIMESFLPYWLQRKHGVRVKRKVQALKDATLYEQVILEKEMGTYLGTFDDYLELFLQFGYVSLFSCVYPLAAAFAVLNNFTEVNSDALKMCRVFKRPFSEPSANIGVWQLAFETMSVISVVTNCALIGMSPQVNAVFPESKADLILIVVAVEHALLALKFILAFAIPDKPRHIQMKLARLEFESLEALKQQQ