>c5o4jC_
NYGITESVKTTRSKIKIKDIVSDVVEKKANAIKYFLEGEEFKQAIVFGAYLSGSYIAYSLLKDCEEVIIVDIQPHLKDILFNDGIKFMDLNKLQLELRNGTSINPDLVIDLTGIGGVSPDLISKFNPKVLIVEDPKGNHDKGISKIDNTDKRLCVGAKKGVLKTYRSSKFSKTSGTMTLVVDIIMDSCREINELDSVLYTIPNLKYFEGTVFHEKNVKKFLTELNMSAITVSSIDHVEYELEEILSKNISRVDSFVKEFDKL