>c5nf2A_
PGEWAGKDKIEKVSIYMVPQGGPGLVESAEDLDFGTYYENPTIDPATHNAILKPKKGIKVNSAVGKTVKVYVVLNDIAGKAKALLANVNAADFDAKFKEIIELSTQAQALGTVADGPNPATAAGKIAKKNGTTDETIMMTCLQPSDALTIEAKVTVERSVARAMVSTKAQSYEIKATTQIGEIAAGSVLATITDIRWVVAQGERRQYLSKKRGTVPENTWVTPGSGFVPTSSTFHTNATEYYDYAGLWEDHNTNEAVISGTQVPTLADYQLQDVTGELANALSGKFLLPNTHKSGANAASSDYKRGNTAYVLVRAKFTPKKEAFIDRGKTYSDNTAVPEYVAGEDFFVGENGQFYVSMKSVTDPKVGGVAGMKAHKYVKGKVLYYAWLNPSTTSPDSWWNSPVVRNNIYHIHIKSIKKLGFNWNPLVPDPDPSNPENPNNPDPNPDEPGTPVPTDPENPLPDQDTFMSVEVTVLPWKVHSYEVDL