>c5nclA_
MYFERRPDLLTKGTQDKAAAVKLKIENFYQSSVKYAIERNERRVELETELTSHNWSEERKSRQLSSLGKKESQFLRLRRTRLSLEDFHTVKVIGKGAFGEVRLVQKKDTGKIYAMKTLLKSEMYKKSDSPWVVSLYYSFQDAQYLYLIMEFLPGGDLMTMLIRWQLFTEDVTRFYMAECILAIETIHKLGFIHRAIKPDNILIDIRGHIKLSDFGLSTGFHKTHDSNYYSISLTMSNRQQIQTWRKSRRLMAYSTVGTPDYIAPEIFLYQGYGQECDWWSLGAIMYECLIGWPPFCSETPQETYRKIMNFEQTLQFPDDIHISYEAEDLIRRLLTHADQRLGRHGGADEIKSHPFFRGVDWNTIRQVEAPYIPKLSSITDTRFFPTDELENVPDSPAMLPFIGYTYSRFDYLTRKNAL