>c5n81B_
LVPYAQGKSIHQLFEEQAEAFPDRVAIVFENRRLSYQELNRKANQLARALLEKGVQTDSIVGVMMEKSIENVIAILAVLKAGGAYVPIDIEYPRDRIQYILQDSQTKIVLTQKSVSQLVHDVGYSGEVVVLDEEQLDARETANLHQPSKPTDLAYVIYTSGKPKGTMLEHKGIANLQSFFQNSFGVTEQDRIGLFASMSFDVSVSEMFMALLSGASLYILSKQTIHDFAAFEHYLSENELTIITLPPTYLTHLTPERITSLRIMITAGSASSAPLVNKWKDKLRYINAYGPTECLVATIWEAPSNQLSVQSVPIGKPIQNTHIYIVNEDLQLLPTGSEGELCIGGVGLARGYWNRPDLTAEKFVDNPFVPGEKMYRTGDLAKWLTDGTIEFLGRI