>c5n2hA_
GAMDPDVRCINWFESHGENRFLYLKSRCRNGETVFIRFPHYFYYVVTDEIYQSLSPPPFNARPLGKMRTIDIDETISYNLDIKDRKCSVADMWLIEEPKKRSIQNATMDEFLNISWFYISNGISPDGCYSLDEQYLTKINNGCYHCDDPRNCFAKKIPRFDIPRSYLFLAIACHFDKKFPSVFINPISHTSYCYIDLSGKRLLFTLINEEMLTEQEIQEAVDRGCLRIQSLMEMDYERELVLCSEIVLLRIAKQLLELTFDYVVTFNGHNFDLRYITNRLELLTGEKIIFRSPDKKEAVHLCIYERNQSSANTTFHVNNNNGTIFFDLYSFIQKSEKLDSYKLDSISKNAFSCMGKVLNRGVREMTFIGDDTTDAKGKAAAFAKVLTTGNYVTVDEDIICKVIRKDIWENGFKVVLLCPTLPNDTYKLSFGKDDVDLAQMYKDYNLNIALDMARYCIHDACLCQYLWEYYGVETKTDAGASTYVLPQSMVFEYRASTVIKGPLLKLLLETKTILVRSETKQKFPYEGGKVFAPKQKMFSNNVLIFDYNSLYPNVCIFGNLSPETLVGVVVSTNRLEEEINNQLLLQKYPPPRYITVHCEPRLPNLISEIAIFDRSIEGTIPRLLRTFLAERARYKKMLKQATSSTEKAIYDSMQYTYKIVANSVYGLMGFRNSALYSYASAKSCTSIGRRMILYLESVLNGAELSNGMLRFANPLSNPFYMDDRDINPIVKTSLPIDYRFRFRSVYGDTDSVFTEIDSQDVDKSIEIAKELERLINNRVLFNNFKIEFEAVYKNLIMQSKKKYTTMKYSASSNSKSVPERINKGTSETRRDVSKFHKNMIKTYKTRLSEMLSEGRMNSNQVCIDILRSLETDLRSEFDSRSSPLELFMLSRMHHSNYDNPNMYLVTEYNKNNPETIELGERYYFAYICPANVPWTKKLVNIKTYETIIDRSFKLGSDQRIFYEVYFKRLTSEIVNLLDNKVLCISFFERMFGSKPTFYE