>c5mydC_
MTNTLTTDQLQELLQIQKEFDDRIPTLNLGDSKIAYVVEFFEWFNTLETFKNWKKKPGKPLDVQLDELADILAFGLSIANQQGFEEYDRDLFFESFDEEYFLDFPYLRNQDMIYDMMSEFYDDDLTSIRRLVIVFKIAEQLYTIDQLIDAYKKKMKRNHERQDG