>c5mv9A_
VRAKPYTLEEFSYDYFRPPPKHTLSRVDRLWSHTREPLKQALLKKLLGSEELSQEACLAFIAVLKYMGDYPSKRTRSVNELTDQIFEGPLKAEPLKDEAYVQILKQLTDNHIRYSEERGWELLWLCTGLFPPSNILLPHVQRFLQSRKHCPLAIDCLQRLQKALRNGSRKYPPHLVEVEAIQHKTTQIFHKVYFPDDTDEAFEVESSTKAKDFCQNIATRLLLKSSEGFSLFVKIADKVLSVPENDFFFDFVRHLTDWIKKARSLTYQVFFMKKLWTTTVPGKDPMADSIFHYYQELPKYLRGYHKCTREEVLQLGALIYRVKFEEDKSYFPSIPKLLRELVPQDLIRQVSPDDWKRSIVAYFNKHAGKSKEEAKLAFLKLIFKWPTFGSAFFEVKQTTEPNFPEILLIAINKYGVSLIDPKTKDILTTHPFTKISNWSSGNTYFHITIGNSKLLCETSLGYKMDDLLTSYISQMLTAMS