>c5mqfM_
FSVKCWLRYIEFKQGAPKPRLNQLYERALKLLPCSYKLWYRYLKARRAQVKHRCVTDPAYEDVNNCHERAFVFMHKMPRLWLDYCQFLMDQGRVTHTRRTFDRALRALPITQHSRIWPLYLRFLRSHPLPETAVRGYRRFLKLSPESAEEYIEYLKSSDRLDEAAQRLATVVNDERFVSKAGKSNYQLWHELCDLISQNPDKVQSLNVDAIIRGGLTRFTDQLGKLWCSLADYYIRSGHFEKARDVYEEAIRTVMTVRDFTQVFDSYAQFEESMIAAKMETASELGREEEDDVDLELRLARFEQLISRRPLLLNSVLLRQNPHHVHEWHKRVALHQGRPREIINTYTEAVQTVDPFKATGKPHTLWVAFAKFYEDNGQLDDARVILEKATKVNFKQVDDLASVWCQCGELELRHENYDEALRLLRKATALPARRAEYFDGSEPVQNRVYKSLKVWSMLADLEESLGTFQSTKAVYDRILDLRIATPQIVINYAMFLEEHKYFEESFKAYERGISLFKWPNVSDIWSTYLTKFIARYGGRKLERARDLFEQALDGCPPKYAKTLYLLYAQLEEEWGLARHAMAVYERATRAVEPAQQYDMFNIYIKRAAEIYGVTHTRGIYQKAIEVLSDEHAREMCLRFADMECKLGEIDRARAIYSFCSQICDPRTTGAFWQTWKDFEVRHGNEDTIKEMLRIRRSVQATYNTQV