>c5m99A_
NEVKYPVVYEIFIRSLYDSDGDGVGDINGVSQKVDYLRKLGIDAVWFMPFNEAVSYHGYDITDYYNVEKDYGTMEDLENMIQVLHENGIKVIMDLVINHTSDEHPWFKDAVENTTSSPYWDYYIMSLEDHSGQDHWHWKINSKGQKVWYFGLFGYNMPDLNHDSQKVREEVKKIVDFWISKGVDGFRIDAAKHIYGWSWDDGIQESAEYFEWFRDYVLSKKPDAILVGEVFSGNTYDLSLYPIPVFNFALMYSIRNYPEGQDGMIENNWVEESFLFLENHDLHRFFSHLQEHYKKFSESDYEFIKKRAALWYFLIFTLKGSPVIYYGGEIGTRGFKWHGPVYDEPVREPMQWYASGTGEGQTFWTKEVYKNAGITFGNADVDGCIYDDPYDGFSVEEQENDPKSLLNFIRFILNFRKDHDAILNGDQTIFRDWKNLIAFYRESSNEKLLVVLNPDPVWQNSFTFEENMTMILEVDFENFIWNESNVSFSAGESFTVDPMKAYIFKK