>c5lrbB_
IDSSAIASNIQHHADFTPLFSPEHSSPLKAYHATAKSVFDSLIMNWNATYDYYNKVNAKQAYYLSMEFLQGRALTNAIGNLELTGQYAEALKQLGHNLEDVASQEPDPALGNGGLGRLASCFLDSLATLNYPAWGYGLRYRYGLFKQIITKDGQEEVAENWLEMGNPWEIVRNDVSYPVKFYGKVVEGTDGRKHWIGGENIKAVAHDVPIPGYKTKTTNNLRLWSTTVPSQNFDLGAFNAGDHAKANEAHLNAEKICHVLYPGDESSEGKILRLKQQYTLCSASLQDIISRFESRAGDSLNWEDFPSKVAVQMNDTHPTLCIPELMRILMDIKGLSWNEAWSITERTVAYTNHTVLPEALEKWSLDIMQKLLPRHVEIIETIDEELMNNIVSKYGTADISLLKQKLKDMRILDNVDLPASVAKLFIKELDPFAKYDPQFPRVVRMANLCVVGGHSVNGVAEIHSEIVKQDVFNSFYEMWPTKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPELSTIISKWIGSDDWILNTDKLAGLKKFADDEDLQSEWRTAKRNNKMKVVSLIRDKTGYIVSPDAMFDVQVKRIHEYKRQLLNILGIVYRYKKMKEMSAKDRRKSFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIVKFITDVAATVNYDPDIGDLLKVVFVPDYNVSVAETLIPASELSQHISTAGMEASGTSNMKFAMNGCLLIGTLDGANVEIREEVGEENFFLFGAHAPEIAGLRQERAEGKFVPDLRFEEVKEYVRSGVFGTSNYDELMGSLEGNEGYGRADYFLVGKDFPSYIECQEKVDEAYRDQKLWTRMSILNTAGSPKFSSDRTIHEYAKDIWDISPVIMP