>c5lc5D_
QPDVEWAEQYGGAVMYPTKETAHWKPPPWNDVDPPKDTLVSNLTLNFGPQHPAAHGVLRLVMELSGEMVRKCDPHIGLLHRGTEKLIEYKTYLQALPYFDRLDYVSMMCNEQAYSLAVEKLLNIRPPPRAQWIRVLFGEITRLLNHIMAVTTHALDIGAMTPFFWMFEEREKMFEFYERVSGARMHAAYVRPGGVHQDLPLGLMDDIYEFSKNFSLRIDELEEMLTNNRIWRNRTVDIGIVTAEDALNYGFSGVMLRGSGIQWDLRKTQPYDVYDQVEFDVPIGSRGDCYDRYLCRVEEMRQSIRIISQCLNKMPPGEIKVDDAKVSPPKRAEMKTSMESLIHHFKLYTEGYQVPPGATYTAIEAPKGEFGVYLVSDGSSRPYRCKIKAPGFAHLAGLDKMSKGHMLADVVAIIGTQDIVFGEVDR