>c5lbhG_
KVVELLKQIQADASVFYVKVHNFHWNVKGMDFHPTHKATQEIYEQFADVFDDVAERVLQLGEMPYVTLADMLKAAKIKEESKTSFCSKEIAQAVLADYEYFLKLFTELSAQADSQGDKVSAAYADDKVGELQKAIWMLKSQLA