>c5kojD_
PQNVDKILDHAPLFREPEYQEMLAGKAKLENMPPADKVVEIADWTKSWEYREKNFARESLSVNPAKACQPLGAVFVASGFERTMSFVHGSQGCVAYYRSHLSRHFKEPSSAVSSSMTEDAAVFGGLNNMVDGLANTYKLYDPKMIAVSTTCMAEVIGDDLHAFIQTAKGKGSVPEEFDVPFAHTPAFVGSHVTGYDNMLKGILEHFWKGRTPVPNRSVNIIPGFDGFAVGNNRELKRILGMMGVQYTILSDVSDQFDTPSDGEYRMYDGGTKIEAARDAVNADYTISLQEYCTPKTLEYCQSFGQKTASFHYPLGIGATDDLLQKLSEISGKPVPQELEMERGRLVDALADSQAYLHGKTYAIYGDPDFVYGMARFILETGGEPKHCLATNGSKAWEAQMQELFDSSPFGVGCKAWGGKDLWHMRSLLATEKVDLLIGNSYGKYLERDTDTPLIRLMFPIFDRHHHHRFPVWGYQGALRVLVTLLDKIFDKLDDDTIQAGVTDYSFDLTR