>c5khrA_
MIAARDLQEFVPFGRDHCKHHPKESWQLRKGVSEIGEDVDYDEELYVAGNMVIWSKGSKSQALAVYKAFTVDSPVQQALWCDFIISEVEKCICILQSSCINMHSIEGKDYIASLPFQVANVWPTKYGLLFERSPLPTMFSMLHPLDEITPLVCKQYVVDHAMKIVFLNTDPSIVMTYDAVQNVHSVWTLRRVKSEEENVPIVPELCIDHLWTSQASKVFITSDLCGQKFLCFLVESQLQLRCVKFQESTQLIFGSVTNIPAKDAAPVEKIDTMLVLEGSGNLVLYTGVVRVGKVFIPGTYIHSIRDPVHNRVTLELSNGSMVRITIPEIATSELVQTCLQAIKFILPKEIAVQMLVKWYNVHSAPGGPSYHSEWNLFVTCLMNMMGYNTHIPAIFFVLHLVYEELKLNTLMGEGICSLVELLVQLARDLKLGPYVDHYYRDYPTLVFTSEPPSIYQWVSSCLKGEGMPPYPYLPGICERSRLVVLSIALYILSSLAERLVVWMTNVGFTLRDLETLPFGIALPIRDAIYHCREQPASDWPEAVCLLIGRQDLSKQDDGMNDMNHEVMSLIWSEDLRVQDVRRLLQSAHPVRVNVVQYPELSDHEFIEEKENRLLQLCQRTMALPVGRGMFTLFSYHPVPTEPLPIPKLNLTGRAPPRNTTVDLNSGNIDVPPNMTSWASFHNGVAAGLKIAPASQIDSAWIVYNKPKHAELANEYAGFLMALGLNGHLTKLATLNIHDYLTKGHEMTSIGLLLGVSAAKLGTMDMSITRLLSIHIPALLPPTSTELDVPHNVQVAAVVGIGLVYQGTAHRHTAEVLLAEIGRPPGPEMEYCTDRESYSLAAGLALGMVCLGHGSNLIGMSDLNVPEQLYQYMVGGHEGDTINVDVTCPGATLALAMIYLKTNNRSIADWLRAPDTMYLLDFVKPEFLLLRTLARCLILWDDILPNSKWVDSNVPQIIRENLNLETLSQAHVYIIAGACLSLGFRFAGSENLSAFNCLHKFAKDFMTYLSAPNASVTGPHNLETCLSVVLLSLAMVMAGSGNLKVLQLCRFLHMKTGGEMNYGFHLAHHMALGLLFLGGGRYSLSTSNSSIAALLCALYPHFPAHSTDNRYHLQALRHLYVLAAEPRLLVPVDVDTNTPCYALLEVTYKGTQWYEQTKEELMAPTLLPELHLLKQIKVKGPRYWELLIDLTQHLKSILSKDGVLYVKLRAGQLSNSEARAFKSAFTSDPALLSFAEYFCKPTVNMGQKQEILDLFSSVLYECVTQETPEMLPAYIAMDQAIRRLGRREMSETSELWQIKLVLEFFSSRSHQFMNSEFLPVVKCTIDNTLDQWLQVGGDMCVHAYLSLEESQLSMLACFLVYHSVPAPSFAELLFKFKQLKMPVRALLRLAPL