>c5kdiA_
PTFFSTMNTSFSDIELLEDSGIPTEAFLASCYAVVPVLDKLGPTVFAPVKMDLVGNIKKVNQKYITNKAKFTTLQKIVLHEVEADVAQVRNSATEALLWLKRGLKFLKGFLTEVKNGEKDIQTALNNAYGKTLRQHHGWVVRGVFALALRAAPSYEDFVAALTVKEGDHQKEAFSIGMQRDLSLYLPAMEKQLAILDTLYEVHGLESDEVV