>c5k18A_
YTYAQSLITKKLAKSPLFYHVLQNEIHLKSGQELAIKKNLELLNRYPNDPLTIEKLSDFFSKMEMKESSLVYENAIKKYPVSTETLCLSWFDNSIEKYDFKVFNRIFMYLNKKSRLHTLWYAFSFHLLLQEETDKASLYNSLGKKLMEGLQPFENTQEIYVYTLFLSSKEIEQVLSGVTLPLDLELKLLYMKAMKENASFEALHAYTEKLLFKEKFDDFDTWKLWILSGKEIGKSFEELDQKLTLPTRNISLLKIELDILYSRNIETSVENYYQKFNTKLCCYADLSQYELPTSFIGSEENLITVVNNRKFVNQTDNWDVYERFSTKEGAEYDSNPVNELTLRTIVSDLDSSPQNTIKNIVLLKHLLEQDKYNYKLKLWLMKLYSQLNTNDLIFPIYNGLKIRMTQHETLNYYLTTTNPSKINLDAWVDIYRFYLTSKQEIKESIIQGFDNGVFNKLEGFINFSKRMQNSISLNFTVAKILQISTILGTDGYLNYFIHYLKTNEALIVSDYTDNRDFKSEWNGLEKIDCIDVPVNDVATKLKLLVYSIVFEDQDASRLLKVFNKITSNAKFSVFDNLLYKLYFNLLKITKTKLNPQETQSLYNYLQKNLKTDKLKILIPENLLSGELTQNLTNLVEFIKIVKLLAKRHPSSYMNQLVNLVKPFGKEFKNLKLVQRQHEIIDSMDFEPPISVDISQTKLEIKSSIEDCVVALLNSL