>c5jvvA_
SYTLKDSLSGKDFLDAFSFFADRDPTNGFVHYVSREVAEGEGLVKVTSSGSVYLGVDHTNTLSLTDIGRKSVRLESTDKIDHGLVIADIKHMPGSICGAWPAFWTVGDTWPDDGEIDIIEGVNTQSQNTMVLHTKGNCEITSDDDQTGTTTSNQCSLDAGPAGCVVQGTPGSYGSSFNEQGGGVYAMQWTDEFIKLWFFPRSAIPKSIESDSPDVSEFGTPMGNFKGTCDIGKEFKPQKLVFDTTFCGDWAGSVYGQSDSCPLTKEDSLASCIDFVATKPEEFKEAYWEINYLKTYT