>c5j7dG_
MVLDVTKDHWLLYVLLAQLPVMVLFRKDGLIMVFELDTNKAPEIAKKYNITTTPTVAFFKNGEDKSVLIGAI