>c5hijA_
HYEEEYVLGFVDKWDELIDWESRAESEGDTIINILKERGVKKVLDVATGTGFNSVRLLQAGFDVVSADGSAEMLVKAFDNARDHGYLMRTVQADWRWMNKDIHDKFDAIVCLGNSFTHLFDEGDRRKALAEFYALLKHDGVLLLDQRNYDAILDDSKHAHYYCGDTVSVYPEHVDEGLARFKYEFSDGSVYNLNMFPLRKDYTRQLLHEVGFQEINTLGDFKETYKEDEPDFFLHVAEKN