>c5gzhA_
LSADSIFNIVEEQTFQYFWDGAEPVSGMARERYHVDGNYPENDMNVVTSGGSGFGVMALLVGIERGYISREQGLERLMKIVSFLEKADRFHGAWPHWLYGETGKVKPFGQKDNGGDLVETSFMIQGLLCVRQYFANGNEQEKALAARIDQLWKAVEFSWYRNGKNVLYWHWSPNYKWQMNFPVTGYNECLIMYILAAASPTHGIPAEVYHEGWAKSGAIKDSINAYGHTLKLSHNFAKEYGGPLFWSHYSYLGLDPHGLKDRYADYWENNLNHVLINREWCIQNPKHYKGYGPDSWGLTASYSVKGYAAHAPGENNDLGVISPTAALSSMPYTPEYSKQAMVHWYNDMRTKIFGKYGFYDAFSETENWYPQQYLAIDQGPIVVMMENYRSGLLWKLFMSCPEVQAGLKKLDFQSPYLKLEHHHHHH