>c5gzaA_
CPPRHFKVGTMSSCSPWLKCPEIRSGVRRVKLIGQGAVKKVYLSEWQGQKVALSVLSSDQYADDFLHGLSMLRALQSSHVVTLVGVCEEDAVFVTEYHPLGSVLTLDTTLAQERYRWRNSWHTRLQLAIDYVAFLAYLHSSPAGIRVMCDSNDLHKTLSQFLLASDMRLLANDLDALPEVEKGGLGVKCGHHELTGDFVAPEQLWPYGEDFSFSDEAMPGYDEKTDIWKIPDVTRFLLGDVLGGDVIHFHLFQIYSECKRKEAHMRPTAREVLSVYRSVYDSMMESQSQR