>c5gjqN_
TSAAGIISLLDEDEPQLKEFALHKLNAVVNDFWAEISESVDKIEVLYEDEGFRSRQFAALVASKVFYHLGAFEESLNYALGAGDLFNVNDNSEYVETIIAKCIDHYTKQCVENADLPEGEKKPIDQRLEGIVNKMFQRCLDDHKYKQAIGIALETRRLDVFEKTILESNDVPGMLAYSLKLCMSLMQNKQFRNKVLRVLVKIYMNLEKPDFINVCQCLIFLDDPQAVSDILEKLVKEDNLLMAYQICFDLYESASQQFLSSVIQNLRTVGQTLKMIKILSGEMAIELHLQFLIRNNNTDLMILKNTKDAVRNSVCHTATVIANSFMHCGTTSDQFLRDNLEWLARATNWAKFTATASLGVIHKGHEKEALQLMATYLPKDTSPGSAYQEGGGLYALGLIHANHGGDIIDYLLNQLKNASNDIVRHGGSLGLGLAAMGTARQDVYDLLKTNLYQDDAVTGEAAGLALGLVMLGSKNAQAIEDMVGYAQETQHEKILRGLAVGIALVMYGRMEEADALIESLCRDKDPILRRSGMYTVAMAYCGSGNNKAIRRLLHVAVSDVNDDVRRAAVESLGFILFRTPEQCPSVVSLLSESYNPHVRYGAAMALGICCAGTGNKEAINLLEPMTNDPVNYVRQGALIASALIMIQQTEITCPKVNQFRQLYSKVINDKHDDVMAKFGAILAQGILDAGGHNVTISLQSRTGHTHMPSVVGVLVFTQFWFWFPLSHFLSLAYTPTCVIGLNKDLKMPKVQYKSNCKPSTFAYPAPLDNPARVMPAQLKVLTMPETCRYQPFKPLSIGGIIILKDTELVEPVAAHGPKIEEEE