>c5fozA_
LDFIDSFIPTEGKYIRVMDFYNSEYPFCIHAPSAPNGDIMTEICSRENNQYFIFFPTDDGRVIIANRHNGSVFTGEATSVVSDIYTGSPLQFFREVKRTMATYYLAIQNPESATDVRALEPHSHELPSRLYYTNNIENNSNILISNKEQIYLTLPSLPENEQYPKTPVLSGIDDIGPNQSEKSIIGSTLIPCIMVSDFISLGERMKTTPYYYVKHTQYWQSMWSALFPPGSKETKTEKSGITDTSQISMTDGINVSIGADFGLRFGNKTFGIKGGFTYDTKTQITNTSQLLIETTYTREYTNTENFPVRYTGYVLASEFTLHRSDGTQVNTIPWVALNDNYTTIARYPHFASEPLLGNTKIITD