>c5fayA_
GLVPRGSHMGIPDGPTPRHVKLKENFLKQVPSITVQRAVAITKIAKENPGLPKPLLRAKTFRYCCETAPLVIQDHELIVGSPNGAPRAGAFSPEVAWRWLQDELDTIGSRPQDPFYISEEDKKVLREEVFPFWQNKSVDEFCEGQYREADLWEMSGESFVSDCSFHAVNGGGDSNPGYDVILMKKGMLDIQREAREKLEQLDYANPEDIDKIYFYKSVIETAEGVMIYARRLSAYAAELAARETDPRRKAELQKISEVNARVPAHAPSNFWEAIQAVWTVESLLVVEENQTGMSIGRVDQYMYPFYRADIDSGRLTEYEAFDLAGCMLVKMSEMMWITSEGASKFFAGYQPFVNMCVGGVTREGHDATNDLTYMLMDAVRHVRIYQPTLATRVHNKSPQKYLKKIVDVIRSGMGFPAVHFDDAHIKMMLAKGVSIEDARDYCLMGCVEPQKSGRLYQWTSTGYTQWPICIELVLNHGVPLWYGKKVTPDMGDLSQYDTYEKFEAAVKEQIRWITKNTSVATVISQRAHRELAPKPLMSLMYEGCMESGRDVSAGGAMYNFGPGVVWSGLATYVDSMAAIKKLVYDDRKYTLAQLNEALKADFAGYDQILADCLAAPKYGNDDDYADMIAADLVHFTETEHRKYKTLYSVLSHGTLSISNNTPFGQLLGASANGRRAWMPLSDGISPTQGADYKGPTAIIKSVSKMANDNMNIGMVHNFKLMSGLLDTPEGENGLITLIRTACMLGNGEMQFNYLDNELLLDAQKHPEKYRDLVVRVAGYSAFFVELCKDVQDEIISRTMLHGF