>c5fa9B_
MIKEIYLAGGSFWGVEGYFRQIPGVKETDTGYANSDHAETVKIVYDSSVVSLQELLAHYFRIIDPTSLNKQGNDAGRQYRTGIYYVDDSMIKEINSFVKFMQKKYSRPIVVEVEKLKHFILAEDYHQDYLQKNPGGYCHIDLTLALKPLYDESKFKVPSKEELKKSLKPIQFSVTQEKATERPFTSEYDKFDAEGIYVDITTGKPLFSSLNKYDAGCGWPSFTKAITTQALQYLEDKSLGMNRTEVVSKTGGAHLGHVFDDGPADAGGLRYSINGAALRFIPYDKMEKEGYGDYLPYVKPTGNF