>c5d7vD_
ERPREEFTLCRKLGSGYFGEVFEGLWKDRVQVAIKVISRDNLLHQQMLQSEIQAMKKLRHKHILALYAVVSVGDPVYIITELMAKGSLLELLRDSDEKVLPVSELLDIAWQVAEGMCYLESQNYIHRDLAARNILVGENTLCKVGDFGLARLIKEDVYLSHDHNIPYKWTAPEALSRGHYSTKSDVWSFGILLHEMFSRGQVPYPGMSNHEAFLRVDAGYRMPCPLECPPSVHKLMLTCWCRDPEQRPTFKALRERLSSFTSHH