>c5cnzA_
GTHSLKYVYTGVSRGIDFPEFTAVGMVDDGQFMYFDSNSMKAVPKTEWIRQNEGADYWDRQTQVLIGAHQVFKDSIQIVMERFNQSKGVHTWQNMYGCELNDDGTTQGFYQYAYDGEDFVSLDKNTLTWTAANPQAVITKHKWEALAVAEQNKGYLENTCIEWLKKYVAYGKDTLERKVSPQVSLLQKDPSSPVTCHATGFYPSGVTITWQKNGQDHDEDVDLGELLPNEDGSFQRMSTLNVGPDEWKNNRFSCVVEHQDKTIRKTEDDIITNFD