>c4zmtF_
MDWVVAPISVPENGKGPFPQRLNQLKSNDTKIFYSITGPGADSPPEGVFAVEKETGWLLLNKPLDREEIAKYELFGHAVSENGASVEDPMNISIIVTDQNDHKPKFTQDTFRMQVTATDEDDAIYTYNGVVAYSIHLMFTIHRSTGTISVYTLTIQATDMDGDGSTTTAVAVV