>c4b8cD_
VNASNPLLHPHLDDPSLLNNPIWKLQLHLAAVSAQSLGQPNIYARQNAMKKYLCTKQALMEMADTLTDSKTAKDDQLWHALDLSNLQIFNISANIFKYDFLTRLYLNGNSLTELPAEIKNLSNLRVLDLSHNRLTSLPAELGSCFQLKYFYFFDNMVTTLPWEFGNLCNLQFLGVEGNPLEKQFLKILTEKSVTGLIFYLRDNRPEIPLPHETLCQHYATPKMYRYTPSWALSWDYRRNKLKEQILSYDSDLLCLQVESKTFEEYWVPTGIFVDGCCIFFLPFTNFTPSFTDVIEVDPEYVSKFIGFPNDKFPSDHIP