>c2xotA_
RSVVSCPANCLCASNILSCSKQQLPNVPQSLPSYTALLDLSHNNLSRLRAEWTPTRLTNLHSLLLSHNHLNFISSEAFVPVPNLRYLDLSSNHLHTLDEFLFSDLQALEVLLLYNNHIVVVDRNAFEDMAQLQKLYLSQNQISRFPVELIKLPKLMLLDLSSNKLKKLPLTDLQKLPAWVKNGLYLHNNPLECDCKLYQLFSHWQYRQLSSVMDFQEDLYCMHSKKLHNIFSLDFFNCSEYKESAWEAHLGDTLTIRCDTKQQGMTKVWVSPSNEQVLSQGSNGSVSVRNGDLFFKKVQVEDGGVYTCYAMGETFNETLSVELKVYNFTLH