>c2nlwA_
GDVLKDRPQEADGIDSVIVVDNVPQVGPDRLEKLKNVIHKIFSKFGKITNDFYPEEDGKTKGYIFLEYASPAHAVDAVKNADGYKLDKQHTFRVNLFTDFDKYMT