>c2kn4A_
MQYKLILNGKTLKGETTTEAVDAATAEKVFKQYANDNGVDGEWTYDDATKTFTVTEGSHHHHHHMDVEGMTSLKVDNLTYRTSPDTLRRVFEKYGRVGDVYIPRDRYTKESRGFAFVRFHDKRDAEDAMDAMDGAVLDGRELRVQMARYGRPPDSHHS