>c1cvjF_
ASLYVGDLHPDVTEAMLYEKFSPAGPILSIRVCRDMITRRSLGYAYVNFQQPADAERALDTMNFDVIKGKPVRIMWSQRDPSLRKSGVGNINKALYDTFSAFGNILSCKVVCSKGYGFVHFETQEVFVGRF